አዲስ ለውጥ አምጪ የማምረቻ መንገድ

አዲስ ለውጥ አምጪ የማምረቻ መንገድ


አል ቁድስ እንደ አውሮፓዊያኑ አቆጣጠር መጋቢት 2018 ጀምሮ አዲስ ለውጥ አምጭ የማምረቻ መንገድ በሥራ ላይ እንደሚያውል ሲገልጽ ደስታ ይሰማዋል፡፡